Havnivåstigning

Havnivåstigning

INSTANES POLAR AS har spesialkompetanse knyttet til effekter av havnivåvariasjoner og stormflo på kyst- og havnekonstruksjoner.

Vi har deltatt i en større utredning av effekter av havnivåstigning på infrastruktur i Bergensregionen, se www.havstigning.no

Havnivåstigning frem til år 2100 – liten betydning for bygg og anlegg langs Norskekysten

Artikkel publisert i Klima nr.3 2007.

Klimaendringer kan føre til endringer i havnivået langs Norskekysten. Dette har stor betydning for planlegging, prosjektering, bygging og vedlikehold av bygge- og anleggsprosjekter i kystnære områder. Estimat for havnivåstigning bør spesifisere usikkerheten i estimatet og helst være knyttet til en sannsynlighet for at et gitt havnivå skal opptre. Basert på sannsynlighet for en hendelse og vurdering av konsekvens av hendelsen, kan risiko og sårbarhet for en gitt konstruksjon eller kystområde bestemmes.

Leserinnlegg Fiskaren 31.januar 2010

Havnivåstigning og krisemaksimering av Arne Instanes

Leserinnlegg Bergens Tidende 3.oktober 2009

Havnivå og infrastruktur i Bergen av Arne Instanes

Myten om at infrastruktur, konstruksjoner, bygg og anlegg i Bergen er truet av stigende havnivå blir opprettholdt av Martin Samdal i BT 28.september. Dette er overraskende siden observasjoner av globalt havnivå viser at havet stiger saktere enn før, og at landhevingen i Bergen nå er like stor eller større enn havstigningen. Havnivået langs vår kyst er altså konstant eller til og med synkende!

Abonner på RSS - Havnivåstigning