Sentral godkjenning

INSTANES AS' faglige leder er RIF-godkjent rådgiver innenfor fagområdene GEOTEKNIKK OG INGENIØRGEOLOGI.

RIF = Rådgivende Ingeniørers Forening, se www.rif.no.

INSTANES AS har sentral godkjenning fra Statens Bygningstekniske Etat (www.dibk.no) innenfor følgende godkjenningsområder:

-  Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3

-  Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 3