Klimaendringer og Infrastruktur

INSTANES AS gir råd knyttet til risiko og sårbarhet for eksisterende og planlagte bygge- og anleggsprosjekt.

Den tilsynelatende økte frekvensen av naturkatastrofer de siste 30 årene viser seg i hovedsak å være forårsaket av bedre rapportering og innsamling av data knyttet til naturkatastrofer og væravhengige skader og ulykker.

Det er også viktig å være klar over at en naturkatastrofe er et produkt av risikoen for en hendelse og sårbarhet ovenfor hendelsen.  Dette betyr at en økning i sårbarheten vil kunne øke frekvensen av naturkatastrofer.

For eksempel vil utbygging av skred- og flomutasatte områder kunne øke frekvensen av skader og ulykker knyttet til skred og flom.