Leserinnlegg Bergens Tidende 3.oktober 2009

Havnivå og infrastruktur i Bergen av Arne Instanes

Myten om at infrastruktur, konstruksjoner, bygg og anlegg i Bergen er truet av stigende havnivå blir opprettholdt av Martin Samdal i BT 28.september. Dette er overraskende siden observasjoner av globalt havnivå viser at havet stiger saktere enn før, og at landhevingen i Bergen nå er like stor eller større enn havstigningen. Havnivået langs vår kyst er altså konstant eller til og med synkende!

Det er også interessant at observasjoner av havnivå i Bergen de siste 20 årene ikke viser noen stigende trend eller katastrofalt økende nivå, på tross av teoretiske klimamodeller og observerte klimaendringer. Skadekonsekvensene ved en havnivåøkning på 25 cm er vurdert til å være små i Bergensregionen. En havnivåøkning i denne størrelsesorden vil enkelt kunne håndteres ved bedre varslingsrutiner og provisoriske tiltak. Med dagens havnivåstigning vil ikke Bergen oppleve en slik havnivåøkning i dette århundret. Hvis de mer ekstreme prognosene skulle slå til, vil dette nivået passeres tidligst om 60 til 70 år. Det er vanskelig å vite hvordan Bergen vil se ut om 50, 100 eller 150 år. Infrastruktur som i dag kan synes ”truet” av stigende havnivå vil kanskje ikke eksistere lenger, eller for lengst være moden for utskifting. Per i dag har det derfor ingen hensikt å gjøre konstruktive tiltak mot et havnivå som i verste fall kan representere en utfordring mot slutten av dette århundret eller senere.