Leserinnlegg Fiskaren 31.januar 2010

Havnivåstigning og krisemaksimering av Arne Instanes

Fiskeribladet Fiskaren hadde en noe forvirrende reportasje om havnivåstigning 27.januar. Det som ikke fremgår av sensasjonsoppslaget er at det globale havnivået for øyeblikket stiger med ca 3 mm per år, og har vist en avtagende trend de siste 8-10 årene. Dette på tross av dystre spådommer og krisemaksimering fra klimaforskere og forskningsinstitutt. Det globale havnivået vil i 2100 være mindre enn 30 cm høyere enn i dag, med dagens stigningshastighet. For Norskekysten betyr det at havnivået, på grunn av landhevingen, i stor grad synker. I Oslo har havnivået sunket 3-4 mm per år de siste 100 årene, mens det langs kysten fra Bergen til Vardø ikke har vært noen endring i havnivå de siste 60 årene. Prediksjonene om en meter global havstigning innen år 2100 er basert på en meget primitiv modell (Rahmstorf, 2007) som gir en sammenheng mellom global lufttemperatur og globalt havnivå. Hovedproblemet med modellen er at den ikke bygger på fysiske prosesser, men på en antagelse om ”at det ene forårsaker det andre” (korrelasjon). Klimaforskere har dessverre en tendens til å krisemaksimere og overdrive konsekvensene av klimaendringer for å få oppmerksomhet. Påstandene om fremtidige oversvømmelser i Tromsø havn og at store deler av Bergen sentrum vil stå under vann ved stormflo i 2100 er typiske eksempler på useriøse utspill. På grunn av den uklare blandingen av sensasjon, synsing og vitenskap som oppslaget i Fiskaren representerer, tror jeg at det vil føre til økende skepsis til klimaforskere. Da er det kanskje ikke så galt allikevel?