Havnivåstigning

INSTANES POLAR AS har spesialkompetanse knyttet til effekter av havnivåvariasjoner og stormflo på kyst- og havnekonstruksjoner.

Vi har deltatt i en større utredning av effekter av havnivåstigning på infrastruktur i Bergensregionen, se www.havstigning.no

For øyeblikket arbeider vi med et prosjekt for Statens vegvesen hvor effekter av havnivåstigning på fyllinger i strandsonen og undersjøiske tunneler blir analysert. Prosjektet utføres i samarbeid med SINTEF.