Frysefundamentering på Svalbard - mer enn 20 års erfaringer

Artikkel publisert på Geoteknikkdagen 2009.

FRYSEFUNDAMENTERING PÅ SVALBARD – 20 ÅRS ERFARINGER

Dr.ing. Arne Instanes og siv.ing. Johanna Lohne Rongved

 

Longyearbyen kulturhus (www.lybkulturhus.no) fundamentert på fryseplate

Foto:  Longyearbye Lokalstyre web-kamera 30.sep.09

                                                                                  

SAMMENDRAG

Frysefundamentering på permafrost har vært benyttet på Svalbard siden 1986. Prinsippet bygger på direktefundamentering på fylling, isolert gulv på grunn og bruk av et varmepumpesystem for nedkjøling av grunnen under bygget. Metoden er spesielt fordelaktig når fundamentlastene er store, kravet til langtidsdeformasjoner er strenge og byggegrunnen består av is-rik, saltholdig marin silt og leire. Metoden er også svært attraktiv for å forhindre negative konsekvenser knyttet til eventuelle klimaendringer. Varmepumpesystemet blir dimensjonert for å senke temperaturen i grunnen til en spesifisert temperatur. Varmen som frigjøres fra grunnen, brukes til oppvarming av bygget. Både fra et teknisk og økonomisk synspunkt er metoden fordelaktig sammenlignet med andre fundamenteringsteknikker, som for eksempel peler.