Bygging på permafrost

Planlegging og prosjektering av bygge- og anleggsprosjekter i områder med permafrost krever spesiell kompetanse.  INSTANES AS har gjennom mange års arbeid utviklet spesialkompetanse knyttet til effekter av klimaendringer på infrastruktur i permafrostområder.  Dette er kunnskap som er viktig med tanke på utbyggingsprosjekter og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.