Skredfarevurderinger

INSTANES POLAR AS utfører skredfarevurderinger for privat og offentlige utbyggere.  Et oppdrag vil vanligvis inneholde:

-  en befaring med vurdering av skredfare,

-  utarbeidelse av et teknisk notat som inneholder vurdering av skredfare, eventuelt forslag til ytterligere undersøkelser, og eventuelle tiltak for å sikre tomten.

   

Ta kontakt på epost til: post@instanes.no for mer informasjon