Klimaendringer og Infrastruktur

INSTANES AS arbeider med vurderinger knyttet til effekter av klimaendringer på infrastruktur. Av spesiell interesse er:

- havnivå, stormflo og oversvømmelser

- nedbør og skred

- oppvarming av permafrost og medførende skader på infrastruktur i Arktis.


Utklipp fra Dagbladet, Time, Aftenposten, Bergens Tidende og Bergensavisen