Geoteknikk og fundamentering

Typiske rådgivningsoppgaver vil være knyttet til:

- dimensjonering av fundamenter

- stabilitetsberegninger av naturlige skråninger og skjæringer

- setninger og setningsberegninger, vurdering av setningsskader på bygninger og anlegg

- vannstrøm i jord, grunnvann og effekter av variasjoner i grunnvannsstand på bygninger og anlegg

- jordtrykksberegninger mot konstruksjoner i jord (som for eksempel kjellervegger og støttekonstruksjoner)

- dimensjonering av støttekonstruksjoner, spunt, murer

- planlegging og oppfølging av grunnundersøkelser på land og i sjøen

- planlegging og oppfølging av geotekniske laboratorieundersøkelser