Om oss

INSTANES POLAR AS er et uavhengig rådgivende ingeniørselskap som startet opp 1.september 2008. Vi arbeider i grensesnittet mellom forskning og rådgivende ingeniør virksomhet.

Faglig leder er dr.ing. Arne Instanes som har mer enn 20 års erfaring fra geoteknisk forskning, utvikling og rådgivende ingeniørvirksomhet.  Instanes er professor II i geoteknikk ved Høgskolen i Bergen.

Sentrale FoU- og prosjektoppgaver ligger innenfor fagområdene geoteknikk, fundamentering, sjøbunn- og skråningsstabilitet, skred og skredfarevurderinger, interaksjon mellom konstruksjonar og jord, kaldt klima teknologi, og effekter av klimaendringer på bygg, anlegg og transportsystem.

Verifikasjon, kvalitetssikring og tredjepartskontroll av geotekniske prosjekter er viktige arbeidsområder for selskapet.

INSTANES POLAR AS samarbeider tett med universitets- og forskningsmiljø, samt andre rådgivande ingeniørselskaper både i inn- og utland. Selskapet har svært gode relasjonar til fagmiljø i de nordiske land, USA/Alaska, Canada og Russland.

Selskapet har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven som:
- Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3
- Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3
- Ansvarlig kontrollerende utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3