Om oss

INSTANES AS Rådgivende Ingeniører er et uavhengig rådgivende ingeniørselskap som ble startet av siv.ing. Bjarne Instanes i 1960.

I dag er INSTANES AS et rådgivende ingeniørselskap i geoteknikk, og vi arbeider i hovedsak i grensesnittet mellom forskning og rådgivning.

Sentrale FoU- og prosjektoppgaver ligger innenfor fagområdene geoteknikk, fundamentering, sjøbunn- og skråningsstabilitet, skred og skredfarevurderinger, interaksjon mellom konstruksjonar og jord, kaldt klima teknologi, og effekter av klimaendringer på bygg, anlegg og transportsystem.

Verifikasjon, kvalitetssikring og tredjepartskontroll av geotekniske prosjekter er viktige arbeidsområder for selskapet.

INSTANES AS samarbeider tett med universitets- og forskningsmiljø, samt andre rådgivande ingeniørselskaper både i inn- og utland. Selskapet har svært gode relasjonar til fagmiljø i de nordiske land, USA/Alaska, Canada og Russland.

Selskapet har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven som:
- Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3
- Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3
- Ansvarlig kontrollerende utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3

 

TILBAKEBLIKK

I 1960 startet Bjarne Instanes et personlig rådgivende ingeniørfirma i byggeteknikk i Bergen. Enmannsfirmaet vokste etterhvert til et  aksjeselskap som på begynnelsen av 2000-tallet var markedsleder på Vestlandet. Selskapet hadde på den tiden utført mer enn 4000 prosjekter i inn- og utland. I 2004 dannet INSTANES AS sammen med flere partnere, det flerfaglige rådgivningsselsakpet OPTICONSULT AS. OPTICONSULT AS ble i 2008 kjøpt opp av SWECO Norge AS.

INSTANES AS spesialiserte seg på arktisk teknologi og fundamentering på permafrost. Fra slutten av 60-årene ble det utført mer enn 400 prosjekter i våre arktiske områder. De viktigste oppdragsgivere var statlige selskaper og institusjoner. Blant disse var Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, Kings Bay AS, Svalbard Samfunnsdrift, Statsbygg og Norsk Polarinstitutt. På 1990-tallet valgte Norsk Polarinstitutt INSTANES AS til å prosjektere den første permanente norske forskningsstasjonen på Dronning Maud Land i Antarktis.