Permafrost og polare prosjekt

Bygging på permafrost

Planlegging og prosjektering av bygge- og anleggsprosjekter i områder med permafrost krever spesiell kompetanse.  INSTANES AS har gjennom mange års arbeid utviklet spesialkompetanse knyttet til effekter av klimaendringer på infrastruktur i permafrostområder.  Dette er kunnskap som er viktig med tanke på utbyggingsprosjekter og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.

Climate Change and Arctic Infrastructure

Arne Instanes and Oleg Anisimov

Proceedings of the 9th International Conference on Permafrost (NICOP), Fairbanks, Alaska, USA, June 29-July 3, 2008, pp. 779-784.

 

Abstract

Lite klimaskade på bygninger og anlegg i Arktis

Oppvarming av permafrost de siste 20-30 år har i liten grad påvirket bygningsmassen i Arktis.

 

Det er populært å hevde at pågående oppvarming av permafrost har medført store skader på bygningsmassen i Sibir og andre fjerntliggende områder. Videre blir det hevdet at mye av bygningsmassen vil bli ødelagt i løpet av de neste 30 år hvis ikke det gjøres betydelige tiltak de nærmeste årene. Disse utsagnene er misvisende og basert på utilstrekkelig kunnskap om hvordan konstruksjoner som er fundamentert på permafrost oppfører seg. 

 

Svalbard airport runway. Performance during a climate warming scenario.

Artikkel publisert på the 7th International Conference on Bearing Capacity of Roads and Airfields (BCRA), Trondheim, Norway, June 27-29, 2005.

Frysefundamentering på Svalbard - mer enn 20 års erfaringer

Artikkel publisert på Geoteknikkdagen 2009.

FRYSEFUNDAMENTERING PÅ SVALBARD – 20 ÅRS ERFARINGER

Dr.ing. Arne Instanes og siv.ing. Johanna Lohne Rongved

 

Longyearbyen kulturhus (www.lybkulturhus.no) fundamentert på fryseplate

Foto:  Longyearbye Lokalstyre web-kamera 30.sep.09

                                                                                  

SAMMENDRAG

Abonner på RSS - Permafrost og polare prosjekt