Om oss

INSTANES AS Rådgivende Ingeniører er et uavhengig rådgivende ingeniørselskap som ble startet av siv.ing. Bjarne Instanes i 1960.

I dag er INSTANES AS et rådgivende ingeniørselskap i geoteknikk, og vi arbeider i hovedsak i grensesnittet mellom forskning og rådgivning.

Sentrale FoU- og prosjektoppgaver ligger innenfor fagområdene geoteknikk, fundamentering, sjøbunn- og skråningsstabilitet, skred og skredfarevurderinger, interaksjon mellom konstruksjonar og jord, kaldt klima teknologi, og effekter av klimaendringer på bygg, anlegg og transportsystem.

Verifikasjon, kvalitetssikring og tredjepartskontroll av geotekniske prosjekter er viktige arbeidsområder for selskapet.

INSTANES AS samarbeider tett med universitets- og forskningsmiljø, samt andre rådgivande ingeniørselskaper både i inn- og utland. Selskapet har svært gode relasjonar til fagmiljø i de nordiske land, USA/Alaska, Canada og Russland.

Selskapet har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven som:
– Ansvarlig prosjekterende geoteknikk, tiltaksklasse 3
– Ansvarlig kontrollerende geoteknikk, tiltaksklasse 3