Geoteknikk og fundamentering

Typiske rådgivningsoppgaver vil være knyttet til:

- dimensjonering av fundamenter

- stabilitetsberegninger av naturlige skråninger og skjæringer

- setninger og setningsberegninger, vurdering av setningsskader på bygninger og anlegg

- vannstrøm i jord, grunnvann og effekter av variasjoner i grunnvannsstand på bygninger og anlegg

- jordtrykksberegninger mot konstruksjoner i jord (som for eksempel kjellervegger og støttekonstruksjoner)

- dimensjonering av støttekonstruksjoner, spunt, murer

Klimaendringer og Infrastruktur

INSTANES AS arbeider med vurderinger knyttet til effekter av klimaendringer på infrastruktur. Av spesiell interesse er:

- havnivå, stormflo og oversvømmelser

- nedbør og skred

- oppvarming av permafrost og medførende skader på infrastruktur i Arktis.


Utklipp fra Dagbladet, Time, Aftenposten, Bergens Tidende og Bergensavisen

 

Skredfarevurderinger

INSTANES POLAR AS utfører skredfarevurderinger for privat og offentlige utbyggere.  Et oppdrag vil vanligvis inneholde:

-  en befaring med vurdering av skredfare,

-  utarbeidelse av et teknisk notat som inneholder vurdering av skredfare, eventuelt forslag til ytterligere undersøkelser, og eventuelle tiltak for å sikre tomten.

   

Kaldt klima teknologi - Arktisk teknologi - Polar teknologi

INSTANES AS har lang erfaring og kompetanse fra forskning, utvikling og bygge- og anleggsprosjekter i polare områder; Alaska, Canada, Svalbard, Nord-Vest Russland og Antarktis.

Abonner på instanes.no RSS